Search form

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 08 октомври 2019 година

Мрежата и информациските системи, а пред сè интернетот, играат суштинска улога во олеснувањето на прекуграничното движење на стоки, услуги и луѓе.

Охрид, 7 октомври 2019 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски учествува на втората „Тркалезна маса за лидери на високи позиции, посветена на хибридните закани поврзани со информациите“, финансирана од програмата Наука за мир и безбедност и ко-спонзорирана од Министерството за одбрана на САД.  

Будва, 3 октомври 2019 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски учествува на панел дискусија на високо ниво што се одржува во Будва, Црна Гора. Целта на настанот е размена на искуства и практични решенија во однос на спроведувањето на процесот на ОВП во земјите во регионот, запознавање со новите трендови преку презентации на регионални иницијативи, како и дефинирање на областите во кои ќе се преземат заеднички мерки во иднина.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, July 19th, 2019

Today, the Ministry of Information Society and Administration and the Office for Information Technologies and eGovernment under the Government of the Republic of Serbia have signed a memorandum of cooperation in the field of digitalization.

Skopje, July 11th, 2019

Today, North Macedonia and the United Kingdom hold a one-day expert workshop on cyber-security in Skopje, organized as part of their collaborative relations. The underlying aim of this worshop is to establish specific initiatives in support of the process of capacity building in the field of cyber-security, as well as to enhance cooperation between both countries.

Brussels, July 9th, 2019

The Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, attends the first meeting dedicated to the ICT Dialogue between EU and the Western Balkans, held in Brussels.

Pages