Search form

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 08 октомври 2019 година

Мрежата и информациските системи, а пред сè интернетот, играат суштинска улога во олеснувањето на прекуграничното движење на стоки, услуги и луѓе.

Охрид, 7 октомври 2019 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски учествува на втората „Тркалезна маса за лидери на високи позиции, посветена на хибридните закани поврзани со информациите“, финансирана од програмата Наука за мир и безбедност и ко-спонзорирана од Министерството за одбрана на САД.  

Будва, 3 октомври 2019 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски учествува на панел дискусија на високо ниво што се одржува во Будва, Црна Гора. Целта на настанот е размена на искуства и практични решенија во однос на спроведувањето на процесот на ОВП во земјите во регионот, запознавање со новите трендови преку презентации на регионални иницијативи, како и дефинирање на областите во кои ќе се преземат заеднички мерки во иднина.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, June 26th, 2019

North Macedonia, with the support of the International Telecommunications Union - ITU, hosts the three-day workshop on cybersecurity.

Skopje, June 24th, 2019

Today, the Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, adressed the conference "What Lies Ahead? Public Administration Reforms After the European Council Meeting in June".

During his speech, the Minister focused on activities conducted in the past two years, as well as on measures that are in final phase of implementation.

Sofia, June 20th, 2019


The Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, addressed the Forum-Innostart, held today in Sofia, R. Bulgaria.

Pages