Сподели:

TRAININGS

ИНФОРМАЦИИ ДОКУМЕНТИ МИКРОУЧЕЊЕ СО KnowledgePulse ВЕБ ПОРТАЛ ЗА е-УЧЕЊЕ
АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ Булевар „Јане Сандански“ бр. 61, Населба Аеродром, 1000 Скопје, Република Македонија

 

 

MINISTER

Minister od information society and administration

Search form