Сподели:

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Open Government Partnership

 

Националниот Акциски план 2018-2020 НАП 4

 

Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации за Националниот акциски план 2018-2020“


ПрезентацииНационален Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

 

Извештај за самооценување