Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 15 јануари 2020

Имплементацијата на двогодишниот ИПА проект “Поддршка за реорганизација на јавната администрација”, започна во ноември 2019та година.  

Скопје, 09 јануари 2020

На втората седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 08.01.2020 година, е  усвоена Информација за потребата од спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор, поднесена од страна на   Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Скопје, 23 декември 2019

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, на денешната прес конференција ја претстави надградбата на ЕНЕР. Фокусот е ставен на консултациите со сите засегнати страни при сите фази на креирање на политики и донесување на закони.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, June 26th, 2019

North Macedonia, with the support of the International Telecommunications Union - ITU, hosts the three-day workshop on cybersecurity.

Skopje, June 24th, 2019

Today, the Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, adressed the conference "What Lies Ahead? Public Administration Reforms After the European Council Meeting in June".

During his speech, the Minister focused on activities conducted in the past two years, as well as on measures that are in final phase of implementation.

Sofia, June 20th, 2019


The Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, addressed the Forum-Innostart, held today in Sofia, R. Bulgaria.

Pages