Министер за информатичко општество и администрација

Search form

Листа на информации од јавен карактер

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 27 октомври 2018 год.

На 25-26 октомври 2018 година во Скопје, Р. Македонија, Центарот за државни служби во Астана (ACSH), во заедничка соработка со Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија,

Скопје, 25 октомври 2018 год.

Центарот за државни служби во Астана заедно со Министерство за информатичко општество и администрација ја организираат конференцијата "Современите предизвици во јавната администрација и улогата

Скопје, 25 октомври 2018 год.

Министерството за информатичко општество и администрација започнува со спроведување на хоризонталната анализа на јавната администрација. Што значи ова? Ова значи дека конечно во Македонија, ќе воведeме ред во хаосот што постои во системот. На овој процес му претходеше

Pages

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 27 октомври 2018 год.

На 25-26 октомври 2018 година во Скопје, Р. Македонија, Центарот за државни служби во Астана (ACSH), во заедничка соработка со Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија,

Скопје, 25 октомври 2018 год.

Центарот за државни служби во Астана заедно со Министерство за информатичко општество и администрација ја организираат конференцијата "Современите предизвици во јавната администрација и улогата

Скопје, 25 октомври 2018 год.

Министерството за информатичко општество и администрација започнува со спроведување на хоризонталната анализа на јавната администрација. Што значи ова? Ова значи дека конечно во Македонија, ќе воведeме ред во хаосот што постои во системот. На овој процес му претходеше

Pages

 

ИСУЧР
Агенција за администрација
МАРнет - Македонска Академска Истражувачка Мрежа
ЕНЕР

Мапираност на broadband покриенос