Сподели:

Обем и структура на вработени во јавен сектор во Република Македонија по области

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form