Сподели:

Работна група за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во РМ

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form