Сподели:

Галерија

Работна група за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на интересот на граѓаните за користење бродбенд

Работна група за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на интересот на граѓаните за користење бродбенд

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form