Сподели:

Манчевски: Заменици директори само во јавните претпријатија кои се формирани од владата – вкупно 12

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form