Сподели:

Наслови на преведени книги од областа на информатичко–комуникациските технологии

1
Наслов: ДИЗАЈН НА ИНТЕРАКЦИЈА
Автор: Шарп Роџерс Прис
Оригинален наслов: Interaction design

2
Наслов: ОСНОВИ ЗА ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ
Автор: Џон, Ц. Мичел
Оригинален наслов: Foundations for programming languages

3
Наслов: UNIX СРЕДИНА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ
Автори: Брајан В. Керниган, Роб Пике
Оригинален наслов: The UNIX programming environment

4
Наслов: ВОВЕД ВО АЛГОРИТМИТЕ НА БИОИНФОРМАТИКАТА
Автори: Нил Ц. Џонс и Павел А. Певзнер
Оригинален наслов: An introduction to bioinformatics algorithms

5
Наслов: БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ
Автори: Симсон Гарфинкел и Џин Спафорд
Оригинален наслов: Web security & commerce

6
Наслов: НАУЧЕТЕ PERL
Автори: Рендал Л. Шварц и Том Финикс
Оригинален наслов: Learning Perl

7
Наслов: ДИГИТАЛЕН ДИЗАЈН
Автори: М. Морис Мано и Мајкл Д. Цилети
Оригинален наслов: Digital Design

8
Наслов: ВОВЕД ВО РОБОТИКА
Автор: Џон Џ. Крег
Оригинален наслов: Introduction to robotics

9
Наслов: ML ЗА ИСКУСНИ ПРОГРАМЕРИ
Автор: Лоренс Ц. Полсон
Оригинален наслов: ML for the Working programmer

10
Наслов: КОНЦЕПТИ ВО ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ
Автор: Џон Ц. Мичел
Оригинален наслов: Concepts in programming languages

11
Наслов: ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗА БИОИНФОРМАТИКАТА
Автори: Ден Е. Крејн и Мајкл Рајмер
Оригинален наслов: Fundamental Concepts of bionformatics

12
Наслов: ПРАКТИЧНА КРИПТОГРАФИЈА
Автори: Нилс Фергусон и Брус Шнајдер
Оригинален наслов: Practical Cryptography

13
Наслов: ПРОГРАМСКИ ЈАЗИК C
Автор: Брајан В. Керингам
Оригинален наслов: The C programming languages

14
Наслов: UNIX МРЕЖНО ПРОГРАМИРАЊЕ
Автор: В. Ричард Стивенс
Оригинален наслов: Unix network programming

15
Наслов: ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
Автор: Питер Марведел
Оригинален наслов: Embedded System Design

16
Наслов: СТРУКТУРИРАНА КОМПJУТЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Автор: Ендру С. Табенау
Оригинален наслов: Structured Computer Organization

17
Наслов: СРЖТА НА ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕТО
Автори: Марти Хол и Лери Браун
Оригинален наслов: Core Web Programming

18
Наслов: МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
Автори: Џејн Лаудон и Кенет Лаудон
Оригинален наслов: Management Information Systems

19
Наслов: КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ
Автор: Ендру С. Табенау
Оригинален наслов: Computer networks

20
Наслов: ПОДАТОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ ПОДАТОЦИ
Автор: Вилијам Сталингс
Оригинален наслов: Data and Computer Communications

21
Наслов: ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА КОМПЈУТЕРСКО ПРЕСМЕТУВАЊЕ
Автор: Мајкл Сипсер
Оригинален наслов: Introduction to the Theory of Computation

22
Наслов: КОМПЈУТЕРСКА СИГУРНОСТ
Автор: Дитер Голман
Оригинален наслов: Computer Security

23
Наслов: ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА
Автори: Кенет Лаудон и Керол Травер
Оригинален наслов: E-commerce

24
Наслов: СИСТЕМИ ЗА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
Автори: Хектор Гарсија-Молина, Џефри Улман, Џенифер Видом
Оригинален наслов: Database Systems: The Complete Book

25
Наслов: ВЕРОЈАТНОСТ НА РОБОТИКА
Автори: Себастијан Трун, Волфран Бургард и Дитер Фокс
Оригинален наслов: Probabilistic Robotics

26
Наслов: ДИСТРИБУИРАНИ СИСТЕМИ
Автори: Ендру С. Табенау, Мартин Вен Стин
Оригинален наслов: Distributed Systems: Principles and Paradigms

27
Наслов: C++ КАКО СЕ ПРОГРАМИРА
Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел
Оригинален наслов: C++ How to Program

28
Наслов: ИНТЕРНЕТ И ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ
Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел
Оригинален наслов: Internet and World Wide Web How To Program

29
Наслов: СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
Автори: Рагу Рамаркишнан и Јоханес Герке
Оригинален наслов: Database Management Systems

30
Наслов: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА - СОВРЕМЕН ПЕРИОД
Автори: Стјуарт Расел, Питер Норвиг
Оригинален наслов: Artificial Intelligence: A Modern Approach

31
Наслов: КРИПТОГРАФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖА
Автор: Вилијам Сталингс
Оригинален наслов: Cryptography and Network Security

32
Наслов: 3Д КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
Автор: Алан Вот
Оригинален наслов: 3D Computer Graphics

33
Наслов: МОДЕРНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
Автори: Ендрју С. Тененбаум
Оригинален наслов: Modern Operating Systems

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form