Сподели:

ИЗЈАВИ

Скопје, 25 ноември 2018 год.

Скопје, 22 август 2018 год.

Скопје, 02 август 2018 год.

Скопје, 26 јули 2018 год.

Скопје, 06 јули 2018 год.

Скопје, 04 јули 2018 год.

Скопје, 19 јуни 2018 год.

Скопје, 13 јуни 2018 год.

Скопје, 12 јуни 2018 год.

Скопје, 12 јуни 2018 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form