Потпишан Меморандум за соработка меѓу Македонија и Велика Британија

30 ноември 2017 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и амбасадорот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Чарлс Гарет потпишаа Меморандум за соработка помеѓу владите на Република Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

 

Министерот Манчевски му се заблагодари на Амбасадорот Гарет за помошта и експертизата што ја обезбедува Владата на Обединетото Кралство како особено важна за процесот на реформа на јавната администрација, потенцирајќи дека Обединетото Кралство е еден од најголемите стратешки партнери на Македонија.

 

Амбасадорот Гарет истакна дека новиот проект е во насока на подобрување на функционирањето на јавната администрација. Велика Британија ќе ги сподели своите искуства, се со цел овозможување на професионална државна служба која непристрасно, отворено и отчетно ќе работи за доброто на граѓаните.

 

Со потпишувањето на овој Меморандум, започнува имплементацијата на проектот: „Модернизација и трансформација на јавната администрација“, со буџет од 248. 830 фунти. Проектот ќе се спроведува до март 2018 година, со можност за продолжување и во следните години.

 

„Во рамките на нашето министерство веќе е формиран тим којшто ќе работи на имплементација на проектот, заедно со претставниците на Центарот за управување со промени, како и со претставниците на Генералниот секретаријат како институција која ќе биде учесник во проектните активности˝, истакна министерот Манчевски.

 

Основна цел на новиот проект е поддршка во реформата на јавната администрација, при што реализацијата ќе се спроведува во тесна соработка со МИОА и други релевантни инстутуции. Самите активности поконкретно се поделени во 4 компоненти, како што се: стратешко планирање и годишни работни планови на министерството, управување со човечки ресурси, подобра регулатива и проценка на влијанието на регулативата и отворена влада- што се однесува на транспаретноста и отчетноста како едни од основните столбови на политиките на владата.

 

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација