Shpërndaje:

FORMULARË

Formularë për implementimin e Ligjit për nëpunësit administrativ

Formularë për implementimin e Ligjit për nëpunësit administrativ 

Deklaratë për pranimin e deklaratës për misionin e përbashkët të të punësuarve në sektorin publik 

Formulare për udhëheqjen e procedurës për menaxhim me efektin e nëpunësve administrativ

Formularë për mbajtjen e procudurave për përgjegjësi disiplinore dhe materiale të nëpunësve administrativ

Formular/ Të ndryshme