Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Тalin, 27 mars 2019

Zëvendësministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Aleksandar Bajdevski gjendet në vizitë pune në Talin, Estoni.
Ai, bashkë me përfaqësuesit e MSHIA-së, sot realizoi takim me Piter Urb-in, shef i njësisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, RIA

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Athinë, 29 mars 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski

Shkup, 28 mars 2019

Тalin, 27 mars 2019

Zëvendësministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Aleksandar Bajdevski gjendet në vizitë pune në Talin, Estoni.
Ai, bashkë me përfaqësuesit e MSHIA-së, sot realizoi takim me Piter Urb-in, shef i njësisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, RIA

Pages