Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 23 maj 2019

Interpretimi autentik i nenit 14 të Ligjit për Tatimin mbi vlerën e shtuar nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do t’u japë nxitje

Shkup, 23 maj 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, sot organizoi takim pune me zyrtarët e të dhënave të

Shkup, 22 maj 2019
-Reforma në drejtim të uljes së papunësisë tek të rinjtë, lidhje më të mirë të kompanive vendore në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare dhe uljen e ekonomisë gri, u diskutuan në panelin e Konferencës së Nivelit të Lartë për të filluar përgatitjen e

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 23 maj 2019

Interpretimi autentik i nenit 14 të Ligjit për Tatimin mbi vlerën e shtuar nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do t’u japë nxitje

Shkup, 23 maj 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, sot organizoi takim pune me zyrtarët e të dhënave të

Shkup, 22 maj 2019
-Reforma në drejtim të uljes së papunësisë tek të rinjtë, lidhje më të mirë të kompanive vendore në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare dhe uljen e ekonomisë gri, u diskutuan në panelin e Konferencës së Nivelit të Lartë për të filluar përgatitjen e

Pages