Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Të punësuarit përmes Marrveshjes Kornizë do të shpërndahen në vendet e duhura të punës në insitucionet e sektorit publik

28 mars 2018, Shkup

Problem i trashëguar me 1600 të punësuar në pajtim me Marrëveshjen Kornizë më në fund është kapërcyer. Këtë e njoftoi ministri për shoqëri informatike dhe administratë dhe zëvendëskryeministri Hazbi Lika në konferencën për shtyp. “Sipas analizës në të cilën kemi punuar në periudhën e fundit dhe qarkun

Takimi i parë e Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale

28 mars 2018, Shkup

Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale, me të cilën kryesoi ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot e mbajtë takimin e tij të parë. Qëllimi i takimit, në të cilën morën pjesë perfaqesuesit e institucioneve shtetërore, sektori I TIK-ut, bashkësitë civile dhe organzitat, ishte njojha e objektivave, afateve, projekteve prioritare

Ministri Mançevski në bisedime me Google, Microsoft, Cisco dhe IBM për investime të mundshme në Maqedoni.

27 mars 2018, Sofje

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temën: “IT Hub Connect 2018 – Inovacione, Rregullore, Investime”, e cila u mbajt në Sofje, realizoi shumë takime me përfaqësues nga kompanitë botërore të TIK-ut për investime të mundshme në Maqedoni. Në takim

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Takimi i parë e Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale

28 mars 2018, Shkup

Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale, me të cilën kryesoi ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot e mbajtë takimin e tij të parë. Qëllimi i takimit, në të cilën morën pjesë perfaqesuesit e institucioneve shtetërore, sektori I TIK-ut, bashkësitë civile dhe organzitat, ishte njojha e objektivave, afateve, projekteve prioritare

Ministri Mançevski në bisedime me Google, Microsoft, Cisco dhe IBM për investime të mundshme në Maqedoni.

27 mars 2018, Sofje

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temën: “IT Hub Connect 2018 – Inovacione, Rregullore, Investime”, e cila u mbajt në Sofje, realizoi shumë takime me përfaqësues nga kompanitë botërore të TIK-ut për investime të mundshme në Maqedoni. Në takim

Ministri Mançevski në takime me Gabriel dhe Popoviq për bashkëpunim rajonal në sferën e TIK-ut

27 mars 2018, Sofje

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temën: “IT Hub Connect 2018 – Inovacione, Rregullore, Investime”, e cila u mbajt në Sofje, ralizoi takimeme eurokomisaren për ekonomi dhe shoqëri digjitale, Maria Gabriel, dhe ministrin për inovacion dhe zhvillim ekonomik

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë