Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Për herë të parë zvogëlohet numri i të punësuarve në sektorin publik

30 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, sot e publikoi Raportin e të punësuarve në sektorin publik për vitin 2017-të. Të dhënat e Raportit janë rezultat i analizës së kryqëzuar të të dhënave nga Ministria e Financave, Agjencioni për punësim, MSHIA dhe Fondi për sigurim shëndetësor. Sipas këtyre të dhënave në vitin 2017

29 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, në konferencën e sotme për shtyp në Asociacionin e parë për e-shërbime në Maqedoni iu referua përpjekjeve të Qeverisë për sigurimin e kushteve për rritjen e e-shërbimeve në Maqedoni. “Nuk mund të flasim për shërbime qoftë nga ana e Qeverisë, qoftë nga

29 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë pajtohet me udhëzimet e Avokatit të Popullit, Ixhet Memeti, që nevojiten ndryshime në administratën publike. Strategjia e miratuar për reforma në administratën publike (2018-2022) parashikon masa dhe aktivitete të qarta dhe të definuara për depolitizim të plotë, profesionalizëm dhe digjitalizim në administratën publike. Në këtë mënyrë

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Për herë të parë zvogëlohet numri i të punësuarve në sektorin publik

30 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, sot e publikoi Raportin e të punësuarve në sektorin publik për vitin 2017-të. Të dhënat e Raportit janë rezultat i analizës së kryqëzuar të të dhënave nga Ministria e Financave, Agjencioni për punësim, MSHIA dhe Fondi për sigurim shëndetësor. Sipas këtyre të dhënave në vitin 2017

29 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, në konferencën e sotme për shtyp në Asociacionin e parë për e-shërbime në Maqedoni iu referua përpjekjeve të Qeverisë për sigurimin e kushteve për rritjen e e-shërbimeve në Maqedoni. “Nuk mund të flasim për shërbime qoftë nga ana e Qeverisë, qoftë nga

29 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë pajtohet me udhëzimet e Avokatit të Popullit, Ixhet Memeti, që nevojiten ndryshime në administratën publike. Strategjia e miratuar për reforma në administratën publike (2018-2022) parashikon masa dhe aktivitete të qarta dhe të definuara për depolitizim të plotë, profesionalizëm dhe digjitalizim në administratën publike. Në këtë mënyrë

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë