Shpërndaje:

Ministritë janë të obliguara të publikojnë listën e dokumenteve në drejtim të rritjes së transparencës

Shkup, 31 tetor 2017

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form