Shpërndaje:

100 ditë Qeveri: Damjan Mançevski

26 shtator 2017, Shkup

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form