Shpërndaje:

STRATEGJIA PËR REFORMA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT (2010-2015)

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form