Shpërndaje:

STRATEGJIA NACIONALE AFATSHKURTËR TIK-UT2016-2017-TË, GUSHT 2015-TË

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form