Shpërndaje:

Plani nacional për udhëheqje me cilësi në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë (2018-2020)

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form