Shpërndaje:

Planet vjetore për prokurime publike në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Të nderuar,

Këtu mund t’i shikoni të gjitha informacionet e prokurimeve publike të cilat i publikon Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në përputhje me Planin e prokurimeve publike.

Sistemin elektronik të prokurimeve publike, mund t’i gjeni të gjitha informacionet, shpalljet, marrëveshjet, lidhur me prokurimet publike në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

 

 

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form