Shpërndaje:

REFORMA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ekipi i RAP

Sekretariati i RAP 

Këshilli i RAP 

Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2018-2022

Dokumente të cilët dalin nga Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2018-2022
Dokumentet do të publikohen së shpejti...

Menaxhimi i Financave publike 

 Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2010-2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form