Shpërndaje:

THIRRJE për të gjitha kompanitë e Teknologjive Informatike të Komunikimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shkup, 11 mars 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës në bashkëpunim me katër dhomat e tregtisë formuan grup pune me detyrën që t’i definojnë kriteret dhe të kryejnë zgjedhje të TIK- kompanisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qëllimi i thirrjes është të zgjidhet kompania më e mire e TIK-ut, e cila do të ketë 15 minuta prezantim në Samitin digjital i cili do të mbahet në Beograd më 4 dhe 5 prill 2019-të në Beograd.
 Kompanitë të cilat duan të aplikojnë në thirrjen duhet t’i përmbushin kriteret në vijim:

- Më së paku 51% të kapitalit të Maqedonisë

- Projekte të cilat i kanë implement-uar/ohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe referencat

- Projekte të cilat i kanë implementuar-ohet/ohen në rajon në WB6 dhe referencat

- Propozim-prezantues, referencat e prezantuesit dhe dhe çka do të prezantohet ((table of content e pranimit)

- Si do të promovohet shteti në rajon nëpërmjet prezantimit të projekteve tuaja?

Aplikacioni duhet të përmbajë një dokument me maksimum 1000 fjalë, duke mos i përfshirë referencat, të dërguara në e-mail: nikola.nikolov@mioa.gov.mk.

Afati i paraqitjes: 15 mars 2019-të, deri në ora 11:59 часот.

Мinistria e Shoqërisë informatike dhe Administratës

 

 

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form