Shpërndaje:

Nënshkrim i memorandumit për bashkëpunim mes MSHIA-së dhe Zyrës për teknologji informatike dhe menaxhim elektronik në Qeverinë e R.së Serbisë

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form