Shpërndaje:

Mançevski: Qeveria dhe Sindikata e të punësuarve në drejtoritë, organet gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve të Maqedonisë (UPOZ), bashkëpunojnë në miratimin e ndryshimeve dhe ligjeve të reja

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form