Shpërndaje:

TRAJNIME

INFORMACIONE
DOKUMENTE
MIKROMËSIMI KnowledgePulse
WEB PORTALI PËR e-TRAJNIMET


Qendrës për Trajnim të Ministrisë së Shoqerisë Informatike dhe Administratë

Rr. 'Jane Sandanski' 61,
Aerodrom 1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë