Shpërndaje:

KONTAKTE

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë
Bulevardi “Shën Kirili dhe Metodij” nr.54
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
contact_mis@mioa.gov.mk

Kabineti i Ministrit
telefoni: +389(0)2 320-0870
faksi: +389(0)2 322-1883
cabinet@mioa.gov.mk

Kabineti i zëvendësministrit
telefoni: +389(0)2 320-0885
faksi: +389(0)2 320-0899

Kabineti i Sekretarit Shtetëror
telefoni: +389(0)2 320-0889
faksi: +389(0)2 320-0881

Njësia për marrëdhënie me publikun
telefoni: +389(0)2 3200-874
+389(0)2 3200-922
odnosisojavnost@mioa.gov.mk

Qendra për mbështetje teknike të Sistemit informativ për udhëheqje me burimet njerëzore
telefoni: +389(0)2 3248-074

Qendra për Trajnime
telefoni: +389(0)2 2400-475
+389(0)2 2400-476

Sektori i burimeve njerëzore
telefoni: +389(0)2 3200-920
+389(0)2 3200-896

Sektori për komunikim (Njësia e politikës audivizuele / Njësia për menaxhimin e të dhënave në lëminë e komunikimeve elektronike)
telefoni:+389(0)2 3297-117

Ndërmjetësimin e informatave me karakter publik sipas Ligjit për qasje të lirë të informatave me karakter publik
telefoni: +389(0)2 3200-900
 

Mbrojtjen e të dhënave personale
Esma Adiloviq
telefoni: +389(0)2 3200-933
esma.adilovic@mioa.gov.mk

Çështjet gjenerale
Gjorgji Jakov
telefoni: +389(0)2 3200-946
gjorgi.jakov@mioa.gov.mk

Slavica Vitanova
telefoni: +389(0)2 3200-895
slavica.vitanova@mioa.gov.mk

Faqja Jonë ne Facebook