Shpërndaje:

SEKRETARI SHTETËROR
State Secretary of the Ministry of Information Society and Administration

Jahi Jahija merr detyrën si Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në vitin 2011-të.

Prej vitit 2000 punon në Agjencionin për Administratë si këshilltar për marrëdhënie me publikun dhe këshilltar shtetëror për koordinimin dhe seleksionimin e nëpunësve shtetërorë. Ai gjithashtu prej vitit 2011-të është anëtar i Këshillit Drejtues të ReSPA-së (Shkolla Rajonale për Administratë Publike), Mali i Zi.

Në vitin 2004 emërohet kryetar i Këshillit Drejtues të ReSPA-së.

Prej vitit 2005 emërohet Anëtar i Qendrës Rajonale për Shërbime Shtetërore në Astana, Kazakistan.

Z. Jahija ka diplomuar në degën e gazetarisë pranë Univerzitetit të Tiranës në Shqipëri. Në vitin 2003 ka arritur titullin Magjistër i Shkencave Politike në Univerzitetin "Oxford Brooks" në Oksford të Britanisë së Madhe.

Në vitin 2017-të bëhet kandidat për shkencat e doktoraturës në lëminë e Administratës Publike pranë Univerzitetit “Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir.

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form