Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 14 shkurt 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski dhe ministri i inovacionit dhe ndërmarrësisë së R. së Kosovës Besim Beqaj sot realizuan takim pune

Shkup, 13 shkurt 2019

Duke e pasur parasysh transformimin digjital dhe revolucionin e katërt industrial, është e domosdoshme përfshirja e të gjitha palëve në koordinimin e përbashkët me qëllim të mbështetjes së tranzicionit të ekonomisë dhe tregut vendas.

Shkup, 11 shkurt 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ministria e drejtësisë dhe Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik nënshkuran memorandum për bashkëpunim.

Shkup, 08 shkurt 2019

Qëndrimi i Ministrisë së shoqërisë informatike dhe administratës në lidhje me komunikatën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivozuele është siç vijon:

Shkup, 08 shkurt 2019

Më shumë se 43 milion denarë janë të parashikuara për zhvillimin e aftësive digjitale dhe vendeve të reja të punës me Planin e ri operativ për punësim për vitin 2019-të, të miratuara nga Qeveria.

Shkup, 05 shkurt 2019

Maqedonia iu bashkangjit 140 vendeve të botës të cilët sot e shënojnë Ditën ndërkombëtare të internetit më të sigurtë me moton “Së bashku për internet më të mirë”. Shënimi i kësaj dite paraqet thirrje

Shkup, 30 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, ministri pa resor i oliguar për

Shkup, 25 janar 2019

Fondi evropian për Ballkanin (EFB) e publikoi​ thirrjen e re për bursa  për nëpunësit administrativ. Programi njëvjeçar arsimor i përkrah administratat e Ballkanit perëndimor nëpërmjet edukimit dhe motivimit të nëpunësve publik që t'i praktikojnë dhe t'i aplikojnë pаrimet evropiane të administratës publike.

Shkup, 24 janar 2019

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mori pjesë në debatin: “Perspektivat e gazetarisë hulumtuese”. Ministri Mançevski u drejtua në panel sesionin

Pages