Shpërndaje:

ZËVENDËSMINISTRI
Deputy minister of Information Society and Administration

Aleksander Bajdevski merr funksionin e zëvendësministrit për shoqëri informatike dhe administratë me 22 qershor të vitit 2017-të.

Prej vitit 2011 punon në Ministrinë për Shoqëri informatike dhe administratë në sektorin për çështje financiare. Ndërmjet vitit 2008 dhe 2010 ka punuar në Sekretariatin Gjeneral të Republikës së Maqedonisë. Në periudhën prej vitit 2005 dhe 2006 ka punuar si Bashkëpunëtor në zyrën e kryetarit te atëhershëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Prej vitit 2000 deri më 2005 ishte këshilltar në Këshillin e komunës së Kisella Vodës.

Ai poashtu është  zv/anëtar i komisionit buxhetor në Shkollën rajonale për administratë – ReSPA, Danillovgrad.

Z. Bajdevski ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik pranë Univerzitetit “ Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, në drejtimin e Kontabilitetit dhe Menaxhimit Financiar.