ПРОЕКТ - ВРЕДНОСНИ БОНОВИ - ВАУЧЕРИ, 2015  
ЈАВЕН ПОВИК, 27.03.2015

 

Владата на Република Македонија, преку Министерството за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активностите предвидени со Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

 

Прочитај повеќе >>

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

www.mioa.gov.mk

Министерство за информатичко општество и администрација

тел. ++389 (0) 2 3200 893

 

 

 

 

Соопштение, 08.04.2015  

Скопје, 8 април 2015 година

Проект за доделување на вредносни бонови – ваучери на студенти

 

СООПШТЕНИЕ

 

Владата на Република Македонија преку Министерството за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активностите предвидени со Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

Syndicate content