Minister of information society and administration

Search form

ANNOUNCEMENTS

At the 121st session held on January 24th 2023, the Government of the Republic of North Macedonia has adopted the Information regarding the evaluation of the Commission for evaluation and analysis of the results obtained from the evaluation of the quality index of institutions.

 

Skopje, January 30, 2023

Deputy Minister Aleksandar Bajdevski pointed out that MISA is continuously working on providing modern and efficient public administration based on digitization, which provides quality and fast services to citizens and businesses.

Among other things, he pointed out the activities for the development of the New Public Administration Reform Strategy (2023-2030),...

Skopje, January 27, 2023

Today, the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, held a working meeting with the Rector of the American University in Europe-FON, professor Biljana Puleska Janushevska, with whom he signed a Memorandum of Cooperation.

 

Pages

ANNOUNCEMENTS

Телавив, 3 февруари 2023
 
Во Телавив е потпишан Договор за соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државата Израел во областа на електронските комуникации и поштенските услуги.

Телавив, 31 јануари 2023

,,Меѓународна соработка во сајбер просторот“, е наслов на панелот на којшто говореше министерот  за информатичко општество и администрација Адмирим Алити, во рамки на конференцијата ,,Cybertech Global", меѓународен самит на сајбер индустријата во Телавив, на кој учествуваа водечки компании, високи владини претставници, иновативни стартапи инвеститори во сите сектори.

 

На 30.01.2023 година во Клуб на пратеници, Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со членовите на Работната група задолжена за изготвување на Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2023-2027, организира состанок на кои што присуствуваа професори од акедамскиот сектор и други клучни лица од сајбер областа.

Pages