Сподели:

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-Министерство за информатичко општество и администрација, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определи административниот службеник:

Мирсада Шабани
телефон: +389(0)2 3200-900
mirsada.sabani@mioa.gov.mk

Министерство за информатичко општество и администрација
Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр. 54
1000 Скопје, Република Македонија 
 


Комисија за заштита на правото за слободен пристап на информациите од јавен карактер