Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Shkup, 5 nëntor 2021

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës dhe Fondacioni Metamorfozis po organizojnë ‘online’ ,,Hakatonin e dytë të të dhënave të hapura”, mundësuar nëpërmjet mbështetjes së Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare.

 

Skopje, November 5th, 2021

The Ministry of Information Society and Administration and the Metamorphosis Foundation are organizing the second online “Open Data Hackathon”, supported by the USAID Citizen Participation Project. The event will be held from November 30 to December 3, 2021, as part of the 17th edition of the International e-Society.mk Conference.

Shkup, 3 nëntor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Dr. Jeton Shaqiri, u drejtua në Konferencën përfundimtare

Pages

ANNOUNCEMENTS

 

Skopje, November 5th, 2021

The Ministry of Information Society and Administration and the Metamorphosis Foundation are organizing the second online “Open Data Hackathon”, supported by the USAID Citizen Participation Project. The event will be held from November 30 to December 3, 2021, as part of the 17th edition of the International e-Society.mk Conference.

 

Skopje, November 3rd, 2021

The Minister of Information Society and Administration, Dr. Jeton Shaqiri had an addressing at the Final Conference on Component 2: Framework Improvement of discretionary powers, within the IPA 2017 Project "Support to State Reorganization".

Skopje, November 2nd, 2021

The Government of the Republic of North Macedonia held its 117th regular session, with several points from its work program and in the interest of the citizens.

Pages