Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 20 јули 2022
 
На петтиот состанок на Управниот комитет на проектот ИПА 2017: Зајакнување на е-Влада, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити ги поздрави присутните, честитајќи им за досегашната успешна работа со која се развиени околу 135 електронски услуги.

 

Скопје, 20 јули 2022
 
,,Процесот на  реформа на јавната администрација не запира, континуирано се  имплементираат  мерките и активностите предвидени во четирите приоритетни области од Стратегијата“, рече меѓу другото министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити на презентацијата на активностите во делот на реформата на јавната администрација.

Скопје, 20 јули 2022

Денеска министерот Адмирим Алити на работна средба го прими претседателот на Управниот одбор на Еуро Колеџ- Куманово, Ранко Цветковиќ. На средбата се разговараше за важноста на институционалната поддршка за подобрување на услугите кои помагаат во областа на образованието.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, June 17th, 2022

Today, the Minister of Information Society and Administration (MISA), Admirim Aliti, welcomed the director of the State Audit Office, Maxim Acevski, to a working meeting.

Skopje, June 17th, 2022

At the workshop organized by ReSPA (Regional School of Public Administration) where the CAF2020 model was discussed, the Minister of Information Society and Administration (MISA), Admirim Aliti, expressed his greetings to the attendees and emphasized that MISA is a leader in the implementation of the CAF2020 model.

Tallinn, June 15th, 2022

 

Cyber ​​security and European best practices were the focus of today's Western Balkans Digital Security Forum in Tallinn, Estonia, attended by the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti.

 

Pages