Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 1 декември 2022

Презентирање на новата Нацрт - Стратегија за реформа на јавната администрација (2023-2030) и дискусија за истата, беше целта на денешната јавна расправа во организација на МИОА со поддршка на Регионалната школа за јавна администрација(Респа).

Скопје, 1 декември 2022

Во процесот на креирање успешна Стратегија за сајбер безбедност, постои потреба од дефинирање на безбедносните цели и одредување дали одговорностите се соодветно доделени во одржувањето на безбедноста и градењето на сигурен Интернет за државата и нашите граѓани. За да имаме успешна стратегија, потребно е истата да се креира во партнерство и во согласност со сите засегнати страни.

Ве потсетуваме, дека МИОА како надлежна институција за  процесот на изработка на Националната Стратегија за сајбер безбедност, изработи документ за дискусија на платформата ЕНЕР...

Скопје, 30 ноември 2022

Студентите од Правниот факултет при Универзитетот ФОН, денеска беа во посета на  Министерството за информатичко општество и администрација и министерот Адмирим Алити, каде одблиску се запознаа со нашата работа и политики како министерство.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, October 26, 2022

As part of MIOA's plans to create an environment as safe as possible from cyber-attacks, the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti welcomed the delegation comprised of prestigious Israeli companies, experts in the field of cyber security to the working meeting dedicated to this segment.

We, as the Ministry of Information Society and Administration, in charge of the laws related to the media, strongly react with regards to yesterday's attack on the journalist Zoran Bozhinovski.

Pristina, October 25, 2022

The Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, is taking part in the 2022 Western Balkans Summit: Building Bridges for Peace, Prosperity and Solidarity, organized by "The Economist" and with the support of the Government of Kosovo, which is taking place in Pristina.

Pages