Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 13 мај 2022

Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со СИГМА организираше работилница за подготовка на Стратегија за реформа на јавната администрација  (2023- 2030).  

Париз, 12 мај 2022

Дигитални експерти од ЕУ, политички лидери и врвни носители на јавни одлуки, беа учесници на Сајбер самитот во Париз на којшто се обрати министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити.

На 9 мај 2022 година се одржа тркалезна маса на тема ,,Прилагодување на постојната Методологија за проценка на влијанието на регулативата и подобрување на целокупното функционирање на системот за проценка на влијанието на регулативата“ во организација на Министерството за информатичко општество и администрација, како одговорно министерство за управување со процесот на проценка на влијанието на регулативата (ПВР)  и СИГМА.  

Pages

ANNOUNCEMENTS

The digitalization projects and the role of MISA in this part were the topic of today's meeting between the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti and the Director of the National Security Agency, Viktor Dimovski, who signed a Memorandum of Understanding between the two institutions.

April 13th, 2022

Today, as part of a visit to Tallinn, Estonia, the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, had a meeting with the Director General of Information (GCIO) and Deputy Secretary General for Digital Development at the Ministry of Economic Affairs and Communications, Luukas Kristijan.

Pages