Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Скопје 12 јануари 2023

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити имаше воведно обраќање на работилницата во организација на Министерството за дијаспора во соработка со МИОА и Меѓународната организација за миграција (ИОМ-Скопје), за јакнење на капацитетите на сите вклучени учесници во проектот „Центар за дијаспора”.

Како резултат на отсуството на унифициран систем за плати, владее вистински хаос во однос на платите во јавниот сектор, за кој следи регулирање преку голем број закони и колективни договори.

 

 

Скопје, 31 декември 2022

Почитувани,

Дозволете ми на крајот на  годината да направам своевидна ретроспектива на клучните елементи на кои работевме во изминатава година и кои ќе бидат вовед и основа за пропулзија во наредната 2023 година.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, October 6, 2022

Today in Skopje, the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, met with the Ambassador of Sweden, Her Excellency Ami Larsson Jain, with whom they confirmed the excellent bilateral relations.

Representatives of the Ministry of Information Society and Administration and a representative from the Office of the President of the Government of the Republic of North Macedonia paid a three-day visit to the Ministry of State Administration and Local Self-Government of the Republic of Serbia as part of the "Mobility Scheme" program of RESPA.

Skopje, October 3, 2022

Today, the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, welcomed the Representative of the USAID Office in RNM, Mrs. Jeri Dible, with whom they discussed the possibilities of cooperation in the field of digitization.

Pages