Министер за информатичко општество и администрација

Search form

СООПШТЕНИЈА

Куманово, 29 јануари 2021

Денес министерот Шаќири во работна посета на Куманово, со градоначалникот на оваа општина, г-дин Максим Димитриевски. Средбата беше плодна и разговорот конструктивен.

Главната цел на оваа посета е промовирањето на ДМС системот, каде што општина Куманово е пилот општина меѓу 20 други централни институции.

Куманово, 29 јануари 2021

Денес министерот Јетон Шаќири го промовираше центарот “Една точка за услуги” во Куманово. По Скопје и Тетово, овој е трет центар отворен по ред, кој го ставаме во функција.

 

Скопје, 26 јануари 2021

На 6 ноември 2019 година, МИОА започна со имплементација на двегодишниот ИПА 2017 проект „Поддршка кон државната реорганизација“. Овој проект е од огромно значење за унапредување на процесот на реформа на јавната администрација, каде со негово успешно спроведување Република Северна Македонија ќе се приближи кон патот на Европската унија.

Pages

СООПШТЕНИЈА

Куманово, 29 јануари 2021

Денес министерот Шаќири во работна посета на Куманово, со градоначалникот на оваа општина, г-дин Максим Димитриевски. Средбата беше плодна и разговорот конструктивен.

Главната цел на оваа посета е промовирањето на ДМС системот, каде што општина Куманово е пилот општина меѓу 20 други централни институции.

Куманово, 29 јануари 2021

Денес министерот Јетон Шаќири го промовираше центарот “Една точка за услуги” во Куманово. По Скопје и Тетово, овој е трет центар отворен по ред, кој го ставаме во функција.

 

Скопје, 26 јануари 2021

На 6 ноември 2019 година, МИОА започна со имплементација на двегодишниот ИПА 2017 проект „Поддршка кон државната реорганизација“. Овој проект е од огромно значење за унапредување на процесот на реформа на јавната администрација, каде со негово успешно спроведување Република Северна Македонија ќе се приближи кон патот на Европската унија.

Pages

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk


ЕНЕР

Мапираност на broadband покриенос