Министер за информатичко општество и администрација

Search form

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 31 декември 2022

Почитувани,

Дозволете ми на крајот на  годината да направам своевидна ретроспектива на клучните елементи на кои работевме во изминатава година и кои ќе бидат вовед и основа за пропулзија во наредната 2023 година.

Скопје, 29 декември 2022

Презентирање на Нацрт верзијата на Националната Стратегија за развој на Информациски и комуникациски технологии 2023-2027 и дискусија за истата, беше целта на денешната јавна расправа.

Скопје, 28 декември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити вчера учествуваше на настан организиран од Агенцијата за млади и спорт, кадешто беа доделени награди и признанија за спортистите на годината.

 

Pages

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 31 декември 2022

Почитувани,

Дозволете ми на крајот на  годината да направам своевидна ретроспектива на клучните елементи на кои работевме во изминатава година и кои ќе бидат вовед и основа за пропулзија во наредната 2023 година.

Скопје, 29 декември 2022

Презентирање на Нацрт верзијата на Националната Стратегија за развој на Информациски и комуникациски технологии 2023-2027 и дискусија за истата, беше целта на денешната јавна расправа.

Скопје, 28 декември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити вчера учествуваше на настан организиран од Агенцијата за млади и спорт, кадешто беа доделени награди и признанија за спортистите на годината.

 

Pages

 

 

 

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk

 

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони