Министер за информатичко општество и администрација

Search form

СООПШТЕНИЈА

Брисел, 26 септември 2022

Денеска во Брисел, во просториите на Европската комисија, продолжува уште еден циклус објаснувања како дел од скрининг процесот и во однос на Функционирањето на демократските институции.

Извештајот за реорганизација на министерскиот систем на Министерството за економија (МЕ), подготвен од страна на ИПА проектот „Поддршка на државната реорганизација“, предвидува неколку предлози за реорганизација на структурата на МЕ, креирање Директорати за сите главни области на политики, кои пак ги опфаќаат сите подполитики, на тој начин обезбедувајќи можност за интегрирано раководство на управувањето со политиките за кои се одговорни. Во однос на хоризонталните функции, се предлага воспоставување на Директорат за административна поддршка. 

Тирана, 23 септември 2022

Денеска во Тирана, заедно со министерката за стандарди на услугите во Албанија, г-ѓа Милва Економи, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити беше дел од панелот за дискусија каде што се разговараше за дигиталните јавни услуги.

Pages

СООПШТЕНИЈА

Брисел, 26 септември 2022

Денеска во Брисел, во просториите на Европската комисија, продолжува уште еден циклус објаснувања како дел од скрининг процесот и во однос на Функционирањето на демократските институции.

Извештајот за реорганизација на министерскиот систем на Министерството за економија (МЕ), подготвен од страна на ИПА проектот „Поддршка на државната реорганизација“, предвидува неколку предлози за реорганизација на структурата на МЕ, креирање Директорати за сите главни области на политики, кои пак ги опфаќаат сите подполитики, на тој начин обезбедувајќи можност за интегрирано раководство на управувањето со политиките за кои се одговорни. Во однос на хоризонталните функции, се предлага воспоставување на Директорат за административна поддршка. 

Тирана, 23 септември 2022

Денеска во Тирана, заедно со министерката за стандарди на услугите во Албанија, г-ѓа Милва Економи, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити беше дел од панелот за дискусија каде што се разговараше за дигиталните јавни услуги.

Pages

 

 

 

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk

 

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони