МИКРОУЧЕЊЕ СО KnowledgePulse
ВАЖНО ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ КОИ САКААТ ДА СЛЕДАТ КУРСЕВИ СО ПОМОШ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ!

Доколку сакате да следите некој од достапните курсеви за генеричките обуки што ги оргaнизира Министерството за информатичко општество и администрација, Ве молиме контактирајте го одделението/лицето задолжено за човечки ресурси во Вашата институција и курсот ќе Ви биде назначен/достапен преку системот KnowledgePulse на Вашиот персонален компјутер или смарт телефон!

НОВО! Листа на достапни курсеви со помош на системот за Микроучење

СЛЕДЕТЕ КУРС ПРЕКУ МИКРОУЧЕЊЕ И ДОБИЈТЕ ПОТВРДА ЗА ЗАВРШЕН КУРС!

Министерството за информатичко општество и администрација обезбеди можност за автоматско печатење на Потврда за завршен курс, која ќе им биде доставена директно на електронската пошта на државните службеници- корисници, автоматски, со самото завршување на содржините на курсот.


Потребни документи за државните службеници кои за првпат го користат KnowledgePulse:

- ПП-презентација за корисници на клиентска апликација на KnowledgePulse (користење на KnowledgePulse и картичките за учење)
- Упатство за брз почеток на KnowledgePulse за Windows за новата верзија на клиентската апликација
- Упатство за брз почеток на KnowledgePulse за Windows

KnowledgePulse клиентска апликација НОВА ВЕРЗИЈА (преземи KP_MK_2.0.2.1)
KnowledgePulse клиентска апликација (преземи MCOE-MK-v2.4.0.1)


OБУКА ЗА „СИСТЕМ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ“ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОДДЕЛЕНИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ

Информација за спроведена обука за „систем за микроучење“ за вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси и информатичка технологија од институциите на централна власт
Учесници на обуката за управување со човечки ресурси и информатичка технологија
Комплет материјали од обуката за систем за микроучење за вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси и информатичка технологија

ЕВАЛУАЦИЈА И СТЕПЕН НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ - ПРЕПОРАКИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ

Евалуација и степен на искористеност на Системот за микроучење за 2014 година - Препораки за развој за 2015 година
Оn-line евалуација со одделенијата за управување со човечки ресурси, 2014 - резултати
Евалуација и степен на искористеност на Системот за микроучење за 2013 година - Препораки за развој за 2014 година
Оn-line евалуација март 2014 - резултати

ПРАВЦИ ЗА РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ ВО 2013 ГОДИНА

Предвидени правци на развој на „системот за микроучење“ за 2013 годинa
Акционен план за спроведување на системот за микроучење во државната служба во Република Македонија за 2013 година

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ И СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО 2012 ГОДИНА

Основни информации за системот за микроучење со KnowledgePulse
Спроведени активности во рамки на проектот „систем за микроучење“ во текот на 2012 година
Пилот за микроучење за вработените во МИОА
Пилот за микроучење со државни службеници-учесници на генерички обуки од останатите институции. Информација за евалуацијата на првите генерички обуки спроведени преку системот за микроучење

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони