МИНИСТЕР

М-р Адмирим Алити, е именуван за министер на Министерство за Информатичко Општество и Администрација, на 15 јануари 2022 година.

М-р Адмирим Алити, е роден на 23 јануари 1984 година во Куманово, каде го завршил основното и средното образование.

Во академската 2001/2002 година се запишува на Факултетот за Современи науки и технологии во Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово, каде и дипломирал во 2006 година.

За време на студиите во 2005 година бил студент на Зимскиот Универзитет „High-Tech in Winter and Snow“ на Техничкиот универзитет во Минхен (ТУМ), Германија, а пред една година бил учесник на European Youth Peace Summit, каде што е сертифициран за “Youth peace worker”, Сараево, Босна и Херцеговина.

Постдипломските студии ги завршил во 2011 година на Катедрата за Информатика на Универзитетот Лајн, Шведска, каде што се стекнува со академскиот назив - магистер во Информациски системи.

Од 2021 година е докторант во Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово на програмата Е-технологии.

Како докажан професионалец во својата дејност, М-р Адмирим Алити, својата професионална кариера и образование низ годините ги градеше на бројни позиции и искуства во јавниот и приватниот сектор во областа на информатичките технологии и електронските комуникации.

Своите менаџерски вештини ги докажа за време на успешното раководење како генерален директор на Јавното претпријатие ,,Национална радиодифузија на Северна Македонија”, во периодот декември 2018 - октомври 2020 година, каде што имаше зголемување на ефикасноста во работењето. За време на овој период М-р Адмирим Алити ја претставуваше компанијата со внатрешни и надворешни странки кои се занимаваа со Радиодифузија.

За време на петгодишниот период (декември 2011 - септември 2016 година) бил основач и директор на Компанијата за развој на софтвер, ANT Solution - Скопје.

М-р Адмирим Алити, од октомври 2016-та година е асистент – предавач по разни предмети во Катедрата за Информатика на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје.

Своето искуство како предавач на група предмети по информатика го започна од 2011 година како асистент во Катедрата за информатика – дисперзија во Куманово, на Универзитетот во Тетово.

Како експерт во својата област, М-р Адмирим Алити е ангажиран во многу организации и локални и меѓународни институции, како што се:

• Март 2013 - Јуни 2014 - Инженер во ЕВН – Скопје, Македонија.

• Јули 2007 - јули 2010 година - Супервизор на База на Податоци - KBR Inc., Дубаи, Обединети Арапски Емирати.

• Јуни 2002 - јуни 2006 година - Главен координатор за Македонија и Косово - - Joint Network of International Volunteers, Tokyo Based NGO.

Течно зборува англиски, македонски и основен германски јазик.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони