Сподели:

Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Министерството за информатичко општество и администрација е назначен:

Ана Малцева, кабинетски службеник за правни прашања
Министерство за информатичко општество и администрација,
Бул. „Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје,
ana.malceva@mioa.gov.mk
телефон: 023 200 924


» Закон за заштита на укажувачи .pdf
» Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор .pdf
» Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор .pdf
» Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите .pdf

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form