Транспонирање на Директивата 1148/2016 за обезбедување на високо ниво на безбедност за мрежи и информациски системи

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form