Сподели:

Среднорочен извештај за самооценување - Акциски план за отворено владино партнерство за 2014-2016 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form