Сподели:

Годишен извештај за податоците од регистарот на вработените во јавниот сектор за 2015 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form